Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 282,002 Autor: Lanfranc Cigala Gènere: Chanson religieuse Número: XXXVII

 

En chantar d'aquest segle fals

I
1
En chantar d’aquest segle fals
   
     ay tant’obra perduda,
 
3
don tem aver penas mortals,
   
      si merces no m’aiuda;
   
      per que mos chans se muda:
 
6
eu·l vuelh ofrir
   
lai don venir
   
      me pot complid’aiuda,
 
9
      sol no·m sia irascuda
   
la Maire Dieu
   
      cuy mos chantars saluda.
     
II
12
Pero si garda mos peccatz,
   
     be·m deu esser irada;
   
mas sa gran merce prec, si·l platz,
 
15
     la mi fassa paguada.
   
     Aitals merces m’agrada,
   
quar es secors
 
18
dels pecadors
   
     cuy es razos lonhada.
   
     Sia·m merces donada
 
21
Maire de Dieu,
         quar per merce fos nada.
     
III
 
Qu’anz que·l vostre belhs cors ioyos
 
24
     nasques era establida
   
morz a quascun qu’el segle fos;
   
     quar l’avia merida
 
27
     Eva, tan fon ardida,
   
quar tenc a lieu
   
lo dig de Dieu,
 
30
     de que fon pois aunida;
   
     mas pois en vostra guida,
   
Maire de Dieu,
 
33
     em trag de mort a vida.
     
IV
 
Per Eva e per son peccat
   
     era tota gens morta;
 
36
mas per vostra virginitat
   
     n’es uberta la porta.
   
     Eva per via torta
 
39
nos aduys mort,
   
e vos conort,
   
     don la gens es estorta.
 
42
     Tal frug vostr’albres porta,
   
Maire de Dieu,
          que vida nos aporta.
     
V
45
Ev’autreyet, quar li fon bel,
   
     al dïable bauzia,
   
e vos a l’angel Gabrïel
 
48
     la vera prophecia.
   
     Eva ac nom l’enemia;
   
el contradig
 
51
segon l’escrig
   
     ditz hom: ‘Ave’ Maria.
   
     Tot so qu’Eva desvia,
 
54
Maire de Dieu,
         ‘ave’ torna en la via.
     
VI
 
Per qu’ieu vos lau e·us dei lauzar,
 
57
     glorïosa reyna,
   
quar quascus nafratz pot trobar
   
     en vos vera mezina;
 
60
     quar vostra merces fina
   
quascun que·s vol
   
guaris de dol,
 
63
     de mal e de ruyna,
   
     si de cor vos aclina,
   
Maire de Dieu
 
66
     qu’als bos precs etz vezina.
     
VII
 
Ara vos prec e·us clam merce,
   
     que no·m siatz lunhdana;
 
69
qu’ieu sent nafrat mon cor e me
   
     e ma voluntat vana
   
     de foli’e d’ufana;
 
72
per qu’ieu vos quier
   
cosselh entier
   
     et aiuda certana.
 
75
     Sia·m merces propdana,
   
Maire de Dieu,
         don m’arma sia sana.
     
VIII
78
Quar, si tot ay d’obra falhit,
   
     crezens’ay drech’asiza:
   
Pair’e Filh e Sanch Esperit
 
81
     cre un Dieu ses deviza;
   
     e·l carn qu’en crotz fon miza
   
pres Dieus de vos
 
84
per salvar nos,
   
     e per so fon auciza;
   
     e qui cre d’autra guiza,
 
87
Maire de Dieu,
         sai ben que·l colh se briza.
     
IX
 
Don cre per ferm qu’enans lo part
 
90
     et apres ses fallensa
   
vergena fust, qu’anc no·y ac part
   
     d’ome carnals semensa;
 
93
     e·l ver salm que comensa
   
‘credo’ cre tot
   
de mot en mot.
 
96
     Donc d’als me faitz valensa,
   
     que de falsa crezensa,
   
Maire de Dieu,
 
99
     no m’a ops penedensa.
     
X
 
Pero, domna, quar miels sabez
   
     so que·m fai sofraichura,
 
102
de so qu’obs m’es mi secorrez
   
     tant quant vida mi dura,
   
     qu’eu faz’obra tan pura
 
105
que paradis
   
aia conquis
   
     cant er la noiz escura.
 
108
     Be sai que·m noz drechura,
   
Maire de Dieu,
         mais merces m’asegura.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI