Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Squillacioti, Paolo. Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

Codi: 155,010 Autor: Folquet de Marselha Gènere: Canso Número: XII

 

Greu feira nuills hom faillenssa

I   Greu feira nuills hom faillenssa,
    si tant temses son bon sen
    cum lo blasme de la gen,
    qui jutg’ ab desconoissenssa;
  5 qu’ieu faill car lais, per temenssa
    del blasme desconoissen,
    qu’encontr’Amor no m’enpren:
    qu’eissamen notz trop sofrenssa
    cum leus cors ses retenenssa.
     
II 10 Car en vostra mantenenssa
    me mis, Amors, franchamen,
    e fora·i mortz veramen
    si no fos ma conoissenssa;
    don, non aiatz mais crezenssa
  15 qu’eu m’an, si cum suoill, plaignen
    ni moira oimais tant soven
    en mas chansos, qu’en parvenssa
    n’avian meins de valenssa.
     
III   E ja Merces no vos venssa
  20 per mi, qu’ieu no la·i aten,
    anz m’estarai planamen
    ses vos, pois tant vos agenssa,
    francs, de bella captenenssa,
    s’ieu puosc, qu’en aisso m’enten;
  25 e cill sofran lo tormen
    que fan, per folla atendenssa,
    anz del pechat penedenssa.
     
IV   Mas eu avia plivenssa,
    tant quant amei follamen,
  30 en aisso c’om vai dizen:
    ben fenis qui mal comenssa;
    don eu avia entendenssa
    que, per proar mon talen,
    m’acsetz mal comenssamen;
  35 mas er conosc a presenssa
    que totz temps m’agra tenenssa.
     
V   E si·m degratz dar guirenssa!
    car mieills gazaigna e plus gen
    qui dona qu’aicel qui pren,
  40 si pretz n’a ni benvolenssa;
    mas voutz es en viltenenssa
    vostr’ afars et en nien,
    c’om vos sol dar, er vos ven;
    mas lais m’en, qu’ieu ai sabenssa
  45 de mal dir et estenenssa.
     
VI   N’Aziman, al vostre sen,
    e d’En Totztemps eissamen,
    mi teing d’Amor, que parvenssa
    ne fatz mas pauc vos agenssa.
     
     
    Versione β
I   Greu feira nuils hom faillensa
    si tan temses son bon sen
    com lo blasme de la gen
    que jutgon desconoisensa
  5 qu’ieu faill quar lais, per temensa
    d’un blasme desconoisen,
    qu’encotr’Amor no m’enpren:
    qu’eisamen notz trop sufrensa
    com leus cor ses retenensa.
     
II 10 Car en la vostra mantenensa
    me mis, Amors, franchamen,
    e fora mortz veramen 
    si no fos ma conoisensa;
    don, non aiatz mais plivensa
  15 qu’eu m’an, si com sueill, planhen
    ni·n mueir’ ueimais tan soven:
    que mas chansos a parvensa
    n’aurion meins da valensa.
     
III   E ja Merces no vos vensa
  20 per me, qu’eu no la·i aten,
    ans estarai planamen
    ses vos, pos tant vos agensa,
    franx, de bela captenensa,
    si pos, qu’en aiso m’enpren;
  25 quar sill suefron lo turmen
    que fan, per fol’ entendensa,
    ans del pecat penedensa.
     
IV   Car ieu avia crezensa,
    tan quant amei folamen,
  30 en aiso c’om vai dizen:
    ben fenis qui mal comensa;
    per qu’ieu avia entendensa
    que, per proar mon talen,
    m’acses mal comensamen;
  35 mas aras vei a prezensa
    que tostems m’agra tenensa.
     
V   E si·m degratz dar guirensa!
    quar meils guazanh e plus gen
    qui dona c’aisel que pren,
  40 si pretz n’a ni benvolensa;
    mas voutz es en viltenensa
    vostr’ afars et en nien,
    c’om vos sol dar, ar vos ven;
    mas lais m’en, qu’eu ai sabensa
  45 de mal dir et abstenensa.
     
VI   N’Aziman, al vostre sen,
    e d’En Tostems eisamen,
    estau d’Amor, car parvensa
    en fais mas pauc vos agensa.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI