Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Codi: 323,016 Autor: Peire d'Alvernha Gènere: Vers Número: XLI

 

Dieus, vera vida, verays

I
1
     Dieus, vera vida, verays
   
     e dreitz endrech clers e lays,
 
3
     e nomnatz salvair’e Cristz
   
     en lati e sobr’ebrays,
   
     e natz e pueys mortz vius vistz;
 
6
     e sors etz, don laisses tristz
    aquels que pueys fezes iauzens:
     
II
 
     Senher reis, ieu falhi fals
 
9
     –don es yssitz tan grans mals–
   
     en cossir et en ditz durs,
   
     et en fols faitz infernals
 
12
     ab brondis d’estranhs aturs,
   
     et en tals talans tafurs:
    mi·us ren colpables, penedens,
     
III
15
     De tot so qu’ieu fesi anc;
   
     e si non ai cor ferm franc
   
     de dir so que m’agra ops,
 
18
     prec a vos, al cal me·n planc,
   
     per cui tan fon fizels Iops,
   
     que non guardetz mos tortz trops,
 
21
mas gracïa·m sia sufrens.
     
IV
 
     Qu’ieu no·m sen si savis sai
   
     que puesca conquerre lay
 
24
     lo regn’on hom set ni fam
   
     ni freg non a ni esmay,
   
     si·l vostra vertutz cuy clam
 
27
     no·m don’esfortz qu’ieu dezam
    lo ioy d’aquest segle giquens,
     
V
 
     Que·m fai falhir ves vos sol,
 
30
     per que·l cors m’intr’en tremol;
   
     e si·m servatz mos forfaitz
   
     tro lai al derrier tribol,
 
33
     qu’enans no·ls m’ajatz fag fraitz,
   
     senher, ges bons no·m n’es plaitz,
    si doncs merces no·ls sobrevens
     
VI
36
     De vos qu’estorsest Sidrac
   
     d’ardr’en la flam’e Misac
   
     essems [ab]Abdenago,
 
39
     e Danïel dins del lac
   
     e Jonas ab utero
   
     e·ls tres rics reys contr’Hero
 
42
e Suzan’ entre·ls fals guirens;
     
VII
 
     E paguetz, senher sobrans,
   
     tans de dos peys e cinc pans;
 
45
     e·l Lazer suscites vos
   
     qu’era ia quatriduans;
   
     de vos ac per bel respos
 
48
     son ser salv centurios,
    e gitetz del mon mans turmens.
     
VIII
 
     E fezetz de l’aigua vi
 
51
     al covit d’archetricli
   
     ed autres meravils moutz
   
     don hom carnals no sap fi,
 
54
     ni no·us en mostretz estoutz;
   
     e parlet per vos lo voutz
    de Luca, rics reys resplandens.
     
IX
57
     E fezetz la terr’ e·l tro
   
     e tot quant es ni anc fo
   
     d’un sol seing el sol el cel;
 
60
     e confondetz Farao,
   
     e detz als filhs d’Israel
   
     lach e bresca, mann’e mel;
 
63
e dampnes ab serpen serpens,
     
X
 
     C’als vostres fon requies
   
     quan vos plac que Moyzes
 
66
     l’yssausses lai el dezert;
   
     e solses las mas e·ls pes
   
     –quant us angels l’ac espert–
 
69
     sanh Peir’e·l fezes obert
    dels vostres destrics destreignens;
     
XI
 
     E·us queric la dura plebs
 
72
     tro lai on es mons Orebs;
   
     aucien dinz Bethleem
   
     –qan vos en fugi Iozeps
 
75
     en Egipte, so sabem–,
   
     e pueys en Iheruzalem
    venguetz, e’ntre·ls vostres parens
     
XII
78
    A Nazare. Reys Ihesus,
   
    Pair’en tres personas us
   
    e Filhs e sanhs Esperitz:
 
81
    vos prec en trinitat sus,
   
    –qu’es cims e rams e razitz
   
    e Dieus e de quant qu’es guitz–
 
84
que·m siatz, si·us platz, defendens.
     
XIII
 
    E sai obr’e bon talan
   
    mi detz a far entretan
 
87
    que, quan venretz en las nius
   
    iutjar lo segl’el iorn gran,
   
    dous Dieus, no·m siatz esquius,
 
90
    e qu’ieu, clars reis regum pius,
    m’en an ab los iauzis iauzens.
     
XIV
 
E senher, no m’oblidetz gens,
 
93
que ses vos no suy sostenens.
   
E senh m’el vostre nom crezens:
    In nomine patris. Amens.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI