Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions

 

Cluzel, Irénée. Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 27 (1957-1958), pp. 321-373.

Codi: 160,001=180,001 Autor: Frederic de Sicilia, Coms d'Empuria Gènere: Deux coblas avec tornada Número: V, 1

 

Ges per guerra no·m chal aver consir / A l'onrat rei Frederic terz vai dir

I
1
Ges per guerra no·m chal aver consir
   
ne non es dreiz de meus amis mi plangna,
   
c'a mon secors vei mos parens venir,
   
e de m'onor chascuns se forza e·s langna
 
5
per che·l meu nom major cors pel mon aia;
   
e, se neguns par che de mi s'estraia,
   
no l'en blasmi, ch'en men tal faiz apert
    ch'onor e prez mos lignages en pert.
     
II
 
Pero·l reson dels Catelans auzir
 
10
e d'Aragon puig far part Alamagna,
   
e so ch'enpres mon paire gent fenir.
   
Del rengn'aver crei che per dreiz me tangna,
   
e se per so de mal faire m'asaia
   
niguns parens car li cresch'onor gaia,
 
15
ben porra far dampnag'a deschubert
    ch'en altre vol no dormi ni·m despert.
     
III
 
N’Ebble, va dir a cui ch'ausir s'o plaia
   
che dels Latins lor singnoriu m'apaia,
   
per qu'eu aurai lor, e il me per sert:
 
20
mas mei parenz mi van un pauc cubert!
     
   
Responsiva del Con d'Enpuria :
     
I
 
A l'onrat rei Frederic terz vai dir
   
q'a noble cors no·s taing poder sofrag[n]a,
   
perre q'om te, e pusc li ben plevir
   
che dels parenz ch'aten de vas Espagna
 
25
secors ogan non creia ch'a lui vaia,
   
mas a l'estiu fasa cont[e] che l’aia,
   
e dels amics, e tegna l'ioll ubert,
    che l'acoilla pales e [des]cubert.
     
II
 
Ne no·s cuig ges che·l seus parenz desir
 
30
ch'el perda tan che·l regne no·il remagna,
   
ne·l bais d'onor per Franzeis enrechir,
   
ch'en laiseron lo plan e la montagna.
   
Confunda·ls Deus e lor orgoil dezaia!
   
Pero lo rei e Cicilian traia
 
35
onrant del faitz, che·l publat e·l desert
    defendon ben: d'acho sion apert.
     
III
 
Del gioven rei me plaz car non s'esmaia
   
per paraulas, sol q'a bona fin traia
   
so che·l paire chonquis a lei de sert,
 
40
e, si·l reten, tenrem l’en per espert.

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI