Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Capusso, Maria Grazia. L' "exposition" di Guiraut Riquier sulla canzone di Guiraut de Calanson "Celeis cui am de cor e de saber". Pisa: Pacini, 1989.

Codi: 248,VI Autor: Guiraut Riquier Gènere: Carta, Epistola en vers Número:

 

Als subtils aprimatz

So es la Exposit[i]on de la canso del menor ters d'Amor que fes En Guirautz de Calanso, la qual Exposit[i]on fes En Guirautz Riquier de Narbona.

 

f.119 vº, col. 3]     Als subtils aprimatz
      a cui bel saber platz,
      que aiso auziran
      e ben o entendran,
  5   dic; e sia·n crezutz
      que jes no·m soi mogutz
      en aiso per mi eys,
      que sel, on totz bes creys,
      m'o a si comandat
  10   que·m n'a apoderat.
      Car ges non dey falhir
      al sieu voler complir
      en res, si donc poder
      no mi falh e saber,
  15   don d'ayso n'ay temor;
      mas hom deu son senhor
      hobezir ses tot si,
      que no fora de mi
      parlar d'esta razo.
  20   L'an l'encarnatïo
      de Crist, per que hom canta
      .M.CC.LXXX.,
      el mes de genoyer,
      sel jorn, que de febrier
  25   hom kalendas camjet,
      car entorn si trobet
      de trobadors ganre,
      com soven s'endeve,
      venc voler al senhor
  30   n'Enric, creissen d'onor,
      per gracïa de Dieu
      conte de Rodes - qu'ieu
      tenc per senhor degut,
      car grat a retengut
  35   de Dieu e de las jens,
      tan l'es totz bes plazens -,
      que auzis per alcus
      trobadors clar e clus
      l'entendemen tot clar,
  40   si[·s] pogues declarar,
      so es de la chanso
      que sel de Calanso,
      en Guirautz, fes per ver,
      en que dis son voler
  45   del menor ters d'Amor.
      E·l coms, senher d'onor
      e de mi, car cor n'ac,
      elegic sels que·l plac
      de sels qu'eran aqui
  50   trobadors, dels cals mi
      Guiraut Riquier nomnet
col. 4]     de Narbona, e·m det
      escricha la chanso,
      que motz camjatz no·y fo,
  55   aisi com l'auziretz:
      per qu'ieu, pessieus e quetz,
      ab lo saber petit
      que m'a Dieu amarvit,
      ad istansa de luy
  60   vuelh mon engenh ses brui
      ar assubtilïar
      a so que a mi par
      qu'entendec per ver dir
      sel que fey per auzir
  65   la chanso cluzamen;
      pero non reprenden
      luy, mas dizen vertat
      del menor ters nomnat
      o pogra dir estiers.
  70   De tersses es mestiers
      que sian tug engal
      - estiers dir no m'o cal -
      endreg de cantitat,
      car ters d'un fag tersat
  75   non pot hom dir menor;
      mas endreg de valor
      pot aver mays o mens,
      non en ters veramens
      per res, si menors es.
  80   Pero ben pot hom tres
      partz d'una cauza far
      non engals, de que·m par
      que pot hom menor dir
      o maior ses mentir,
  85   mas ters ni tersa no;
      empero per razo
      segon orde nomnar
      pot hom a dreg parlar
      lo premier o·l segon
  90   o·l ters, c'aisi el mon
      es de dir costumat.
      Aisi en cantitat
      pot aver mens o mais,
      car aisi es verays
  95   parlar e non estiers;
      mas per tan le premiers
      non es segon ni ters,
      ni·l segon per covers
      premier ni ters per ver,
  100   ni·l ters al mieu parer
      le premiers ni·l segons.
      Ayso laissem al fons
      estar, car far no·ns a,
      per so car ren non fa
  105   endreg declaramens
      al clus entendemens,
      per que·l coms s'es mogutz,
      del menor ters, c'a lutz
      volria trag aver.
  110   L'entendemen per ver
      d'estas .iij. partz d'amor,
      que per lo trobador
      Guiraut de Calanso
      que dictet la chanso
  115   foron terses nomnadas,
      vos dirai, car uzadas
      son en nom egalmen
      al mieu entendemen:
      l'un'es celestïals
  120   e l'autra naturals,
      l'autra carnals, so·m par;
      Dieus me don endressar
      a ben dir so que·m pes.
      La celestïal es
  125   amar Dieu e servir,
      e sos mans obezir
      de cor e de saber
      ab esforsat poder,
      co·l sant dissipol fero,
  130   e fan tug que [e]spero
      en Dieu vieur'e morir.
col. 5]     Per drechura seguir
      tenen la via drecha,
      la cal es mot estrecha
  135   e mot greu al cors fals.
      E l'amors naturals
      es may amar el mun
      homes, segon que son,
      que autras creaturas,
  140   per pro razos seguras,
      e·ls paren may ades
      e may sels que pus pres
      son de carnalitat.
      Per aquestas combat
  145   hom e·s ne met a mort,
      e·n vol hom creyser fort
      lo sieu en totas guizas,
      e·n sec plaitz et asizas
      e guerras e mazans,
  150   per tal c'a sos efans
      lais lo sieu fort cregut,
      pus a·l cor assegut
      fort en aquest'amor
      que mort no·l fa temor,
  155   neys la esperital.
      Et es l'amor carnal
      aquela veramens
      c'omes e femnas ves
      e tol sen e saber
  160   a totz, pus n'a poder
      que nulh no·l pot gandir.
      Aquela ses mentir
      merma, que apelet,
      qui la chanso trobet,
  165   lo menor ters d'Amor:
      e pogra dir maior,
      si·s volgues atressi,
      segon que par a mi
      car a dir entendia;
  170   que a mi par qu'el sia
      totz le pus obligatz
      de las gens, que gardatz
      no·y es dreitz, mas volers.
      Mas no·m sofre devers
  175   qu'er parle d'aiso pus:
      c'albir me que negus
      d'est'amor enflamat
      non seria pagat,
      c'aiso auzis tot clar
  180   fort especificar,
      e volrian m'en mal;
      mas d'aiso de que·m cal
      endreg de la chanso
      parlarai per razo
  185   a mon entendemen.
      En Guirautz a prezen
      fes sa chanso retraire,
      en que dis son vejaire
      primamen e subtil,
  190   lai en la cort gentil
      del Puey, qu'esser solia
      honrada, que·s fazia
      per pretz e per honor;
      on tug li gran senhor,
  195   baro e cavayer
      e donas, per entier
      pretz ab laus conquerer
      venian per vezer
      la cort onradamens
  200   a far totz faitz plazens.
      E a totz per engal,
      ensems e general,
      a donas, a senhors,
      als mejas, als menors,
  205   en Guirautz fes auzir 
      sa chanso, on cubrir
      saup son entendemen.
      E per comessamen
      ve·us la cobla premieira:
  210   en bona manieira
      segon lo meu semblan
      dirai vos declaran
col. 6]     l'entendemen per ver.
       
  I.   A lieys qu'ieu am de cor e de saber,
      donas, senhors et amic, volrai dir
      en ma chanso - si·l play c'o denh auzir –
      del menor ters d'Amor son gran poder:
    5 per so car vens princeps, ducx e marques,
      comtes e reys; e lay on sa cort es  
      non siec razos, mas plana voluntatz,
      ni ja nulh tems no·y sera dreg jutjatz.
       
      Al mieu semblan vertat  
  215   dis, com dig es desus,
      pro claramen: lo pus
      ben de l'entendemen
      d'aquesta cobl'a sen
      a totz en general
  220   del ters, qu'especïal
      a sidons dir volia,
      menor, co s'entendia.
      D'Amor son gran poder.
      Entendre·s deu per ver:
  225   cossi a poder gran, 
      qu'el meteis o espan,
      que reys, princeps, marques
      vens, per que totz clars es
      sos poders entendutz,
  230   e deu·n esser crezutz.
      E lay on sa cortz es
      non siec razo, mas plana voluntatz,
      e ja nulh temps no·y sera dreg jutjatz.
      El meteys declarat
  235   ho a pro, qui l'enten:
      car est'Amor perpren
      ab fals semblans las jens
      dezordenadamen[s],
      per que no sec razo,
  240   mas que tota sazo
      sec plana volontat;
      doncx, pus dezordenat
      poder a, ges no·m par
      que puesca dreg jutjar,
  245   com no·s fa, so es vers:
      c'als amadors plazers
      e[s] sos comensamens,
      mas apres n'an turmens
      e angoissas e mals;
  250   doncx, sos semblan es fals,
      per que·l ne sort clamors,
      que·l pus dels amadors
      ne son avut claman.
      Mas alcun m'en tenran
  255   dels amadors conques
      d'Amors per descortes,
      car dic lo ver tan clar;
      mas non puesc alre far,
      pus me cove a dir.
  260   Assatz al mieu albir
      ad aquesta cobl'ay
      dig, per que parlaray
      may huey de la segonda,
      e ja negus no·n gronda
  265   c'ab mo vol diray ver.
       
  II.   Tan es subtils c'om non la pot vezer,
    10 e cor tan tost que res no·l pot fogir,
      e fier tan fort que res no·l pot gandir
      ab dart d'assier, don fa colp de plazer
      - on non ten pro ausberc fort ni espes, 
      tan lansa dreg -; e pueys tra demanes
    15 sagetas d'aur ab son arc entezat;
      pueis lans'un dart de plom gent afinat. 
       
      Segon qu'ieu ai trobat
      en mon entendemen,
      aiso aisi s'enten
      com er poiretz auzir.
  270   Car el dis ses mentir
f. 120 rº, col. 1]     so, que tenhatz a ver:
      Tan es subtils c'om non la pot vezer.
      Ver dis, c'om deu saber
      qu'est'Amors de bon grat
  275   esta en voluntat
      plena de dezirier;
      e non es d'uey ni d'ier
      saubut, que volontatz
      es, per que m'en crezatz,
  280   tals que hom non la ve,
      ni d'ome no·s cove
      que la puesca vezer:
      doncx hom non a poder
      que Amor veya jes,
  285   pus en volontat es,
      que no ve hom vivens:
      so es l'entendemens,
      qui be·l sap elegir.
      E cor tan tost que ren no·l pot fugir.
  290   Ver dis al meu albir,
      car est'Amor esta
      en voluntat, que va
      e cor a las vegadas
      en .j. jorn .C. jornadas,
  295   per c'om no·l pot fugir.
      E fier tan fort que ren no·l pot gandir
      ab dart d'assier, don fa colp de plazer.
      Est'Amor fier per ver
      fort, e·l colp no s'atura
  300   tro al cor, ses mezura,
      de seluy que fer sopte.
      E·l dart intra, ses dopte,
      per huelhs o per aurelhas
      de totz sels o de selas
  305   que fier del dart agut,
      o per tot, a saubut,
      per que l’a tost conques.
      Pero car assier es
      pus fortz metalh que sia,
  310   nomnet per maystria
      mot be d'assier lo dart:
      so es azautz, que part
      voler e pessamens
      ab dezirs mot plazens;
  315   per que pot dir per ver
      don fa colp de plazer,
      aiso la vertat es.
      On non ten pro ausberc fort ni espes.
      Ad aiso no·n cal jes
  320   de declaratïo,
      car entendut es pro,
      e dic o si com deg.
      E ditz que lansa dreg.
      Ver dis, car a tot pleg
  325   fier totas vetz al cor, 
      que no·s pecc' a lunh for.
      E ditz so, que vers es:
      E pueys tratz demanes
      sajetas d'aur ab son arc entezat.
  330   Las sajetas de grat
      d'aur son li gran plazer
      que l'amans a per ver,
      can en comensamen
      ha bel aculhimen
  335   de sidons ab promessa
      de paraulas, que pessa
      breumen son joy culhir,
      c'adoncx creisso·l dezir.
      E l'arcx, la bocca es,
  340   jent adhornat e tes,
      don eysson per semblansa
      paraulas d'esperansa
      plenas de gran plazer
      e de gaug, que per ver
  345   es ad aur comparatz.
      Aiso s'enten assatz
      e es pro declarat.
      Pueys lans'un dart de plom gent afinat.
col. 2]     Le dartz es per vertat
  350   del plom l'acabamen
      d'est'amor, qu'es plazen
      e de petit de pro;
      per que fon per razo
      e per dreg comparat,
  355   car, si tot s'es viltat
      del plom endreg de pretz,
      mot auzir dir avetz
      que ses luy afinar
      jen ni be ni purgar
  360   li metalh no·s poirian
      noble, ni no valrian,
      ses luy, aitan co fan.
      Per que, al meu semblan,
      l'afinars d'est'amor
  365   es aquelh fatz que cor
      massa entre las jens:
      car sos comensamens
      es per aquel per ver,
      e pot cascus saber
  370   que pueys non pot durar,
      c'Amors non pot passar
      per ren part son dezir
      complit. Car, per ver dir,
      qui dezirar no·y a,
  375   est'amor si desfa,
      so auzes, acaban,
      c'aisi co es menan,
      mols le plom e tenen,
      laisa negror qu'espren
  380   aiso on es. Tocatz
      es aquel faitz assatz
      e ja pus non dirai,
      ni·m cal, mas pensarai
      de la cobla parlar
  385   tersa per declarar
      ab mo vol endreg ver.
       
 
III.
 
Corona d'aur porta per son dever;
     
e ren no ve may lay on vol ferir,
      e no·l falh temps, tan gen se sap aizir;
    20 e vola leu e fa se mot temer;
      e nays d'Azaut que s'es ab Joy empres,
      e can fa mal sembla que sia bes,
      e vieu de gaug e·s defen e·s combat,
      e no·y garda paratje ni rictat.
       
      Lo pus ai declarat
      de so, c'aisi dig es,
      e a n'i, que no·m pes 
  390   que leu entendut fos:
      doncx dirai volontos
      so que·y tanh per saber.
      Corona d'aur porta per son dever. 
      Ver ditz al meu parer,
  395   car tan tost com comensa
      l'azautz don pren naisensa
      ab sobiran plazer,
      que·ls autres totz per ver
      passa, c'om a el mon,
  400   estiers autres que son
      d'esta meteys'amor,
      aquel plazer non cor
      ni·s mou ni s'aventura
      aitan com l'amor dura,
  405   donc gaug pot esser dig.
      E ges no m'es oblitz
      c'ad aur es comparatz:
      donc d'est'Amor sapchatz
      que del comessamen
  410   tro la fi veramen
      es d'est aur coronada
      per vertat; car doptada
      es per son gran poder,
      com vos ai dig per ver,
  415   que·ls pus sobiras vens.
      E aiso es le sens
      d'En Guiraut, so·m albir.
      E res no ve may lay on vol ferir.
col. 3]     Ben o poc per ver dir,
  420   car leu entre v.C.
      personas veramens
      n'elegis sola una,
      e par non ve neguna
      mas sol aquel'Amors,
  425   e no sembla errors
      d'Amor, so que m'albir.
      E no·l falh temps, tan gen se sap aizir.
      Ben dis senes mentir,
      car jorn e ser perpren,
  430   en yvern eysamen
      com se fay en estieu,
      qu'entre que a son brieu
      non li falh temps per ver.
      E vola leu e fai se mot temer.
  435   Leu vola per dever
      aisi com voluntatz;
      temer se fai assatz,
      c'a penas assajar
      l'auza de contrastar
  440   ricx ni paubres de re,
      vielh ni joves, pus te
      en son poder son cor:
      car Amors per nulh for
      en degus no·s fadia,
  445   tals es sa senhoria,
      segon qu'ieu ai apres.
      E nays d'Azaut que s'es ab Joy empres.
      Aiso desus dig es.
      E can fa mal sembla que sia bes.
  450   Aiso atressi es
      pro clar, qui o enten:
      que can l'acabamen,
      per que mor e·s desfa
      Amors, l'amaires n'a,
  455   li sembla gautz e bes;
      e·l be, que·l fa cortes
      e·l ten pessieu aman
      ab plazer deziran
      so que·l dezir aussi,
  460   sembla·l mal atressi;
      donc sos semblans es fals,
      e no mi cal dir als
      c'assatz es declarat.
      E vieu de gaug e·s defen e·s combat.
  465   L'azautz es per vertat
      plazers continüat
      qu'es a gaug comparatz.
      Aquel azautz s'atura
      en Amor tan can dura,
  470   et ab aquel defen
      alongan, prometen
      e fazen bel semblan,
      combat humilïan
      e onran e serven
  475   e pregan e sufren,
      e d'aiso die vertat.
      E no·y garda [paratje] ni rictat.
      Aiso ai declarat
      en la cobla premieyra,
  480   c'Amors non a maneira,
      mas voluntat ses pus,
      e no·m blasme negus
      car o dic enaisi.
      Entendre·s pot ses si
  485   esta cobla assatz:
      er de la carta aujatz
      qu'en entendi per ver.
       
  IV. 25 En son palays, on ela vay jazer,
      ha .v. portals, e qui·ls .ij. pot hubrir
      greu passa·ls tres, mas leu n'es per partir
      - e vieu ab gaug sel que·y pot remaner -;
      e poja·y hom per .iiii. gras mot lens, 
    30 e no·y intra vilas ni mal apres
      c'ab los [fals] son el bari albergat
      que ten del mon pus de l’una mitat.
       
col. 4]     Mot y ay cossirat
      d'aquest palais, cals es:
  490   e trobi en mon pes
      c'aiso es la persona
      de cui l'azautz s'adona
      en l'autra per vertat.
      E·l portal perilhat
  495   son aquist que·us vuelh dir:
      far saber lo dezir
      per amoros semblans
      o per ditz mot doptans,
      per si o per autrui
  500   (pero mielhs es de luy
      si·s pot gent ayzinar,
      car amors ses selar
      non pot venir a port).
      Ve·us lo premier trop fort
  505   e perilhos d'intrar.
      E·l segon es, so·m par,
      d'umil precx perceubutz,
      que sia retengutz
      per servir ad honor;
  510   aquest deu far temor
      e dopte gran d'obrir.
     
E·l ters es, per ver dir,
      servirs ab gran aizina,
      que vezis ni vezina
  515   non la puesca saber,
      conoisser ni vezer,
      car mot grans perilh es.
      E·l cartz es motz cortes,
      so es baizars de grat:
  520   e si fos costumat
      c'om remazes aqui,
      l'amor non agra fi
      ni morira tan lieu;
      mas lo .v. trop greu,
  525   qu'es lo faitz, per que mor
      l'amors, c'om te al cor
      entro qu'en es passatz,
      en Guirautz com senatz
      dis o cubertamen.
  530   Le palais d'avinen
      on Amor vay jazer
      es sert, al mieu parer,
      la persona amada.
      E·l .v. portals d'intrada
  535   son silh que dig vos ai,
      mas dels portals dis mai
      en Guirautz, ses mentir:
      E qui·ls .ij. pot hubrir
      greu passa·ls .iij., mas leu n'es per partir.
  540   Mot o saup azaut dir,
      car tug son perilhos
      li trey, ab que dels dos
      sia hom leu intratz;
      e qui·ls a totz passatz
  545   a issir lo·n cove,
      pus son dezir a ple,
      co vos ai dig desus.
      Mot o dis bel e clus
      selh, qu'en sabia·l ver.
  550   E vieu ab gaug sel que·y pot remaner.
      El o dis car poder
      del remaner non ha
      negus, pus que·l desva
      sos dezirs, com dig es.
  555   E pueia·y hom per .iiij. gras mot lens.
      Ver dis, segon que·m pes
      e que truep cossiran.
      Li gra son benestan:
      le premiers es onrars
  560   e·l segons es selars
      e·l ters es gen servirs
      e·l quartz es bos sufri[r]s;
      e cascus es mot lens,
      tal que·l pueya greumens
  565  
hom ses elenegar.
col. 5]    
E ditz vertat, e par,
     
selh que la chanso fe[s].
     
E no·y intra vila[s] ni mal apres.
     
Ver dis, que·l descortes
  570  
vilan, mal essenhat,
      mal noirit, empachat,
      no·y intran per poder
      el palais on jazer
      vai Amors, ni sajar
  575   non auza de pujar  
      los grazes per lunh fag;
      ni cre c'us s'en empag,
      car de lor no·s cove.
      E dis enquer trop be
  580   so, de que ditz vertat:
      C’ab los fals son el barri albergat
      que ten del mon pus de l'una mitat.
      Ben ditz sa voluntat
      e pogra de mais dir,
  585   que las .ix. partz m'albir
      que·l barris ten del mon,
      en que tug aquel son
      albergat malamen.
      Barris es veramen
  590   ditz so que fora vila
      es bastit, senes guila,
      entorn e pres del mur,
      per so que pus segur
      tot cant y es estia
  595   que ben leu no faria,
      e pus assolassat.
      El barri son poblat
      silh que venon derrier;
      e·y so fag li palhier,
  600   escuras e boals,
      e·y fa hom los cortals
      per tener bestïar.
      Car greu veyretz estar
      en barris los melhors
  605   homes dels locx ausors,
      ans son gen[ses] cazat;
      per que fon comparat
      a barri gent e be.
      Ad ayso no·m cove
  610   pus dir, c'assatz s'enten;
      mas que dey belamen
      de la quinta parlar
      cobla, segon que·m par,
      en declaran lo ver.
       
  V.   A son peyro, on ela vay sezer, 
      a .j. taulier tal co·us sai devezir:
    35 que negus hom no sap joc elegir
      las figuras no·y truep a son voler;
      et a·y .M. ponhs, mas gar que non l'ades
      hom malazautz, de lach jogar mespres,
      car li ponh son de veyre trasgitat
    40 e qui·n franh .j. pert son joc revidat.
       
  615   Aysi co ai trobat   
      en mon entendemen,
      vos dirai esponen
      d'aquesta cobla ver.
      A son peiro on ela vai sezer.
  620   Aiso devetz saber
      que so las voluntatz
      dels dos cors acordatz
      endreg d'aquest'amor;
      don es senes error
  625   aquel peyros bastit,
      gent ornat et aizit,
      on Amors vai sezer.
      Be·l nomnet per dever
      car l'apelet peyro,
  630   c'om lo fay per razo
      e mieg loc de la plassa,
      de peyra que·y atrassa
col. 6]     per mai delech aver
      de joc e de plazer
  635   e de solas plazen.
      Aquel peiro s'enten
      qu'es d'aquels dos coratjes,
      on s'es mes agradatjes
      ab voluntat plazen,
  640   lo quals es veramen
      els dos cors, so creatz;
      e cor es comparatz
      a peyra ses mentir,
      e peyra pot hom dir
  645   que vol dir fermetat.
      Et ay assatz parlat
      d'aiso, al mieu albir.
      Ha .j. taulier tal co·us sai devezir:
      que negus homs no sap joc elegir
  650   las figuras no·i trop a son voler.
      Lo taulier es per ver
      de gracïa plazen;
      grat fai a tota gen
      plazer sel, on esta,
  655   per so car tot can fa
      es plazen e grazit.
      Aquest taulier aizit
      de totz jocx pot trobar
      hom que·y vuelha jogar
  660   de bel joc ben apres.
      Et a·y .M. ponh, mas gar que non l'ades
      hom malazaut, de lag jogar mespres.
      Los ponhs, so es ma fes,
      del taulier entendet
  665   a dir - e no·y pequet,
      ans o ditz per razo
      sel que fes la chanso -
      so son li dig plazen
      e·l bel fag covinen
  670   e captenh agradieu
      e·l semblan humelieu
      e·l solas benestan
      e bon aib gen gardan
      en tot l'als de falhir.
  675   D'aquest ponh devezir
      pot hom aquel taulier
      a totz jocx per entier
      que hom sapcha jogar;
      per que·s pot adaptar
  680   a taulier gent e be
      la gracïa, que ve
      de so don ai parlat.
      E dis la cantitat
      de .M., car .M. perpren
  685   totz nombres veramen
      e·ls enclau totz en si.
      E dis may atressi
      dels punhs ab veritat:
      Car li ponh son de veire trasgitat
  690   e qui·n franh .j. pert son joc revidat.
      Mot fon gen clus pauzat
      als bos entendedors,
      car forsa ni vigors
      non es a veyre dada,
  695   ans franh trop leu en bada;
      e pus lo trasgitat
      aquel es, so sapchatz,
      sels en que hom miran
      pot vezer son semblan;
  700   doncxs, pessatz vos, si franh
      trop leu et hom no·l planh 
      ni fraitz a res no val,
      crezatz que atertal
      es de faitz e de ditz
  705   per que hom vieu grazitz
      e de bos aibs, so·m par.
      Qui gen no·ls sap menar
      e falhis en .j. fag,
      a prezen qu'en es lag
  710   blasm'at ab gran desgrat;
f. 120 vº, col. 1]     et on mais a montat
      si meteis en honor,
      en perilh es maior
      de franher son resso:
  715   car, si fa falhizo,
      ja no n'er razonatz,
      ans n'er pus trop blasmatz
      c'us autres no seria
      [... ... ... ... ... ...]
  720   per que o dis aisi
      sel que ges no menti
      endreg dels amadors,
      los cals aquest'Amors
      ten del tot en poder:
  725   per que devetz saber
      que·l joc pert envidat.
      Et ai assatz parlat
      ad obs d'esta razo:
      per que retrairai co
  730   entendi la seizena
      cobla, ses trop de pena,
      segon que·m par per ver.
       
  VI.   Aitan can mar e terra pot tener 
      e·l solelh par, se fai per tot grazir;
      los us fai ricx e·ls autres fay languir,
      los us ten bas e·ls autres fay valer;
    45 et estra leu so que gent a promes;
      e va nuda, mas can d'un pauc d'orfres
      que porta senh, don tug siey parentat
      naiso d'un foc don tug em assemblat.
       
      Aisi a per vertat
      ditz clars e pro d'escurs,
  735   mas crey esser segurs
      que·l pus entendi clar:
      aiso qu'el ditz me par
      que ditz assatz razo
      e dir vos ai be co
  740   segon lo mieu saber.
      Aitan can mar e terra pot tener
      e·l solelh par, se fa per tot grazir.
      Ben o pot per ver dir,
      pus per tot a poder
  745   e·l poder a plazer
      et el plazer es gratz
      de la cauza que platz;
      donc clar es per entendre,
      e puesca m'en repenre
  750   qui·l mielhs sabra chauzir.
      Los us fa ricx e·ls autres fay languir,
      los us ten bas e·ls autres fa valer.
      Si·s o fa: car saber
      podetz, sie·us en sove,
  755   que declarat es be
      en la cobla premieira,
      c'Amors non a manieira,
      mas voluntat ses pus,
      e no·m blasme negus,
  760   qu'estiers dir no·s pot ges.
      [Et] estra leu so que gent a promes.
      Aras aujatz com es:
      can l'azautz es vengutz,
      don Amors ven a lutz
  765   e nays d'una persona
      ad autra, e·l sermona
      que gaug li er e bes,
      e sos volers, on es
      aquest'Amors per ver
  770   ab dezir, fan l'aver
      prometen esperansa
      del gaug, mas la balansa
      s'es leu de pretz lonhada,
      e·l promess'a passada;
  775   e crezas que vers es.
      E va nuda, mas can d'un pauc d'orfres
      que porta senh.
      Ad aiso non puesc penh
col. 2]     ni dauramen trobar,
  780   ni no m'auzi laisar
      de dir l'entendemen,
      mas al pus avinen
      que puesca o dirai,
      si tot plazer non ai
  785   car non es benestan;
      pero ab tot l'afan
      pus a dir me cove
      e non trobi per re
      plana via deguda,
  790   car el dis que vai nuda 
      sencha d'un pauc d'orfres.
      Ver dis, ma a mi es
      enuetz per declarar
      per so car el, so·m par,
  795   non la met gent en cort.
      Nuda va, don li sort
      blasmes, com dig vos ai,
      e sencha don s'eschai
      que ses vergonha sia;
 
800
 
e sembla de folia
      e de gran pauretat.
      Paupra es per vertat
      ab poder, pus non a
      mas voler, e car va
  805   nuda, sencha d'aurfres.
      L'aurfres trobi que es
      d'aquel fag l'esperansa
      que porta, ses doptansa,
      pus que nais, tro sa fi.
  810   Ab plazer atressi
      totas vetz deziran
      aurfres a .j. semblan,
      mas autres lezer es:
      car l'aur lutz en l'orfres,
  815   mas le fils dins esta.
      E d'aital orfres va
      sencha, so·m par, Amors,
      e ges no m'es sabors
      de dir s'alre·n podia.
  820   Pero mais en poiria
      dir de sencha, que fa,
      e·l senh sobre que va
      o·s porta de que nais
      le fuecx, don ai gran fais
  825   qu'en puesca gen parlar;
      car no m'en dey laisar,
      pus l'als ai declarat.
      Don tug siey parentat
      naison d'un foc don tug em assemblat.
  830   Fuecx a la veritat
      gasta so en que·s pren:
      per que l'acabamen
      d'est'amor comparet
      qui la chanso dictet
  835   a foc, e fo fach be,
      et ai vos dig per que
      si m'avetz entendut.
      E d'aquel em vengut
      tug, don em assemblat,
  840   et aquel ten poblat
      lo mon, e non dic pus.
      E crei be que alcus
      ibrïatz d'est'amor
      m'en cargaran folor,
  845   com yeu meteys m'o fera
      tan co fuy en l'espera
      d'amor e·m tenc destreg;
      pero tug li adreg
      entendedor gentil,
  850   mas non son duy a .M.,
      d'autres m'en mantenran
      can entendut auran
      de so c'ai dig lo ver.
      Donc diray mon dever
  855   mai huey d'esta tornada,
      et er leu declarada
      segon que semblan m'es.
       
 
VII.
  Al segon ters tanh Franquez'e Merces,
    50 e·l sobiras es de tan gran bontat
      que sus el cel assaya son regnat.
       
col. 3]     Si tot m'ay declarat
      aiso al comensar,
  860   aras en vuelh parlar
      dementre que·m sove.
      Al segon ters cove
      Franquez'e Merces,
      que par a me que·l mes
  865   per natural amor;
      car de Nostre Senhor
      n'avem comandamen,
      e Natura cossen
      e vol e·ns fay amar
  870   mays home ses doptar
      que autra creatura,
      e·ls parens per drechura
      e·ls pus propris pus,
      co vos ai dig desus
  875   lai al comensamen.
      E creatz veramen
      sert qu'est'amor es bona
      e play a Dieu que·ns dona
      tot cant avem de be,
  880   qui donc tan no si cre
      qu'en yesca de mezura:
      aisi·s deu per drechura
      lo segon ters entendre.
      E deves ses contendre
  885   per sobiran tener
      ters, so es a saber,
      l'amor celestïal
      del verai Dieu, del qual
      es l'emperis e·l regnes,
  890   qu'es poderos e dignes
      del cel e de la terra
      - e mos sens non y erra -
      e de tot can que·y es
      - que no·n es a dir res,
  895   c'aissi·s deu creyre be -,
      le cals per sa merce
      nos cresca voluntat
      [... ... ... ... ... ...]
      maneyra e saber
  900   e·ns do fors'e poder
      del sieu servizi far,
      si que·ns denh perdonar
      e nos renda s'amor,
      de la cal per folor
  905   nos partem trop soven;
      e·ns fassa eyssamen
      el segon ters uzar
      al sieu plazer, e·ns gar
      per merce del menor:
  910   si que·l palais aussor
      on es patz senes fi
      e amors ses tot si
      e complitz bes ses dan
      e sojorns ses afan
  915   e plazer ses pezar
      e gaug ses dezirar
      non fassa possezir,
      e lauzar e grazir
      lo sieu san nom bendig,
  920   aisi co es escrig.
      Amen, amen, si fassa.
      E prec que non desplassa
      a negun car tant ay
      menat, car no·n puesc may,
  925   lo sen d'esta chanso:
      car coven per razo,
      pus m'en soi entremes.
      L'autra tornada es
      que auras auzires
  930   tals, que tug entendretz
      en ela so que·y es.
       
  VIII.   A Monpeslier, a 'n Guillem lo marques
      t'en vay, chansos; fai l'auzir de bon grat,
      qu'en luy a pretz e valor e rictat.
       
      Tug podetz per vertat
      entendre leu, so·m pes,
      aquesta, car non es
  935   del sen de la chanso.
      E prec que sapcha bo
col. 4]     a totz sels c'an saber
      et entendemen ver
      que, si m'auzon blasmar,
  940   me denhon razonar
      d'ayso senes razo,
      si declaratïo
      pus serta no·y fazian
      silh que m'en repenrian,
  945   et ab razos pus claras;
      si que non crey [que aras]
      s'en assaie negus,
      ni que·y vuelha dir pus
     
ses tocar ad aquesta.

 

Aiso que ven apres es Testimoni que·l senher n'Enric, per la gracia de Dieu coms de Rodes, porta ad esta   Espozit[i]on ab veritat.

 

  E nos, devem, ses esser greu,
  Enric, per gracïa de Dieu
  coms de Rodes [... ... ... ...]
  ad esta espozisïo
5 testimoni, que·l ver sabem.
  Nos, el temps qu'el dig a, donem
  a catre trobadors per ver
  la chanso, que·n volguem saber
  per cascus d'els l'entendemen.
10 E Guirautz Riquier veramen
  fo ne pus que·ls autres curos,
  car esta espozitïos
  nos fon, trop a, per luy renduda.
  .M. ans e may l'avem tenguda
15 lo dig dels autres atenden;
  e dels dos sabem veramen
  que mays no s'en entremetran,
  e del ters crezem lo semblan
  tan n'a lonc espazi avut.
20 En Guirautz a·ns requeregut
  eras que ayso li redessem
  o auctoritat li prestassem,
  avut cosselh d'entendedors.
  E nos entendem pro que·l cors
25 del entendemen a tocat,
  e prestam li auctoritat;
  e per so qu'el crezut en sia
  volem li·n portar guerentia
  e mandam que·y sia pauzatz
30 nostre sagel, so es vertatz.
  L'an c'om comta .M.CC.
  LXXXV., no may ni mens,
  .vj. jorns a l'intrada del mes
  de juli, aisi vertat es,
35 que fon fag ab gran alegrier
  ins el castel de Monrozier.
Aiso fon trag veramen de la carta sagelada.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI