Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Rimari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Arveiller, Raymond; Gouiran, Gérard. L’œuvre poétique de Falquet de Romans, troubadour. Aix-en-Provence: C.U.E.R. M.A. - Université de Provence, 1987.

Édition revue et corrigée pour Corpus des Troubadours, 2013.

Codi: 156,015 Autor: Falquet de Romans Gènere: Alba religieuse Número: XIII

 

Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria

I
1
Vers Dieus, el vostre nom e de sancta Maria
   
m’esvelharai hueimais, pus l’estela del dia
   
ven daus Jerusalem que·ns essenha quec dia :
   
          Estaitz sus e velhatz,
 
5
          senhors que Dieus amatz,
   
          que·l jorns es aprosmatz
   
          e la nuech ten sa via ;
   
          e sia·n Dieus lauzatz
   
          per nos e adoratz
 
10
          e·l preguem que·ns don patz
   
          a tota nostra via.
     
   
          La nuech vai e·l jorns ve
   
          ab clar cel e sere
   
          e l’alba no·s rete,
 
15
          ans ve belh’e complia.
     
II
 
Senher Dieus que nasquetz de la Verge Maria
   
per nos guerir de mort e per restaurar via
   
e per destruir enfern que·l Diables tenia
   
          e fos en crotz levatz,
 
20
          d’espinas coronatz
   
          e de fel abeuratz,
   
          Senher, merce vos cria
   
          aquestz pobles onratz ;
   
          que·lh vostra pietatz
 
25
          lor perdon lor peccatz.
   
          Amen, Dieus, aissi sia !
     
              La nuech vay e·l jorns ve
              ab clar cel et cetera ...
     
III
 
Qui no sap Dieus prejar, ops es que o aprenda
 
 
et auja qu’ieu dirai et escout et entenda :
   
Dieus, que comensamens es de tota fazenda,
   
          laus vos ren e merce
 
35
          de l’onor e del be
   
          que m’avetz faitz ancse ;
   
          e prec, Senher, que·us prenda
   
          gran pietat de me,
   
          que no·m truep ni·m malme
 
40
          ni m’engane de re
   
          Diables, ni·m mesprenda.
     
   
         La nuech vai e·l jorns ve
             et cetera ...
     
IV
 
Dieus, donatz me saber e sen ab qu’ieu aprenda
   
vostres sanhs mandamens e·ls auja e·ls atenda ;
   
e·l vostra pietatz, que·m guerisc’e·m defenda
   
          en est segle terre,
 
50
          que no·m trabuc ab se ;
   
          quar ie·us ador e·us cre,
   
          Senher, e·us fauc ufrenda
   
          de me e de ma fe,
   
          qu’aissi·s tanh e·s cove ;
 
55
          per so vos crit merce
   
          e de mos tortz esmenda.
     
              La nuech vai e·l jorns ve
   
          ab clar cel e sere
              et cetera ...
     
V
 
Aquel glorios Dieus qui son cors det a venda
   
per totz nos a salvar prec qu’entre nos estenda
   
lo sieu Sant Esperit, que de mal nos defenda,
   
          e d’aitan nos estre :
 
65
          josta los sieus nos me
   
          lai sus on si capte
   
          e·ns meta dins sa tenda.
     
   
          La nuech vai e·l jorns ve
              et cetera ...

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI