Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Appel, Carl. Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

Codi: 070,004 Autor: Bernart de Ventadorn Gènere: Canso Número: IV

 

Amors, e que·us es veyaire

Hdss. AL
 
 
 
I.
 
Amors, e que·us es veyaire ?
 
Amors, e que·us es veyaire ?
 
 
trobatz mais fol mas can me ?
 
trobatz * fol mas can me ? (-1)
 
 
cuidatz vos qu’eu si’ amaire
 
cuidatz * qu’eu si’ amaire
 
 
e que ja no trop merce ?
 
e que ja no trop merce ?
 
5
que que·m comandetz a faire
 
so que·m comandetz a faire
 
 
farai o, c’aissi·s cove ;
 
farai eu, c’aissi·s cove ;
 
 
mas vos non estai ges be
 
mas vos non estai ges be
 
 
que·m fassatz tostems mal traire.
 
que·m fassatz tostems mal traire;
 
 
 
 
 
II.
 
Eu am la plus de bon aire
 
Qu’eu am la plus de bon aire
 
10
del mon mais que nula re ;
 
del mon mais que nula re :
 
 
et ela no m’ama gaire :
 
et ela no m’ama gaire ;
 
 
no sai cossi·s esdeve !
 
no sai per que s’esdeve !
 
 
e can plus m’en cuit estraire,
 
e can eu m’en cuit estraire,
 
 
eu no posc c’Amors me te.
 
eu no posc, c’Amors me te.
 
15
träitz sui per bona fe.
 
träitz sui per bona fe,
 
 
Amors, be·us o posc retraire !
 
Amors, be·us o posc retraire !
 
 
 
 
 
III.
 
Ab Amor m’er a contendre,
 
Ab Amor m’er a contendre,
 
 
que no m’en posc estener,
 
que no m’en posc mais tener,
 
 
qu’en tal loc me fai entendre
 
qu’en tal loc me fai entendre
 
20
don eu nul joi non esper
 
don eu nul be non esper :
 
 
(anceis me fari’a pendre
 
ans per pauc me feira pendre
 
 
car anc n’aic cor ni voler) ;
 
car sol n’ai cor ni voler ;
 
 
mas eu non ai ges poder
 
mas eu non ai ges poder
 
 
que·m posca d’Amor defendre.
 
que·m posca d’Amor defendre.
 
 
 
 
 
IV.
 
Pero Amors sap dissendre
 
Pero Amors sol dissendre
 
 
lai on li ven a plazer,
 
lai on li ven a plazer,
 
 
e sap gen guizardo rendre
 
que·m pot be guizardo rendre
 
 
del maltraih e del doler.
 
del maltraih e del doler.
 
 
tan no·m pot mertsar ni vendre
 
tan no·m pot mersar ni vendre
 
30
que plus no·m poscha valer,
 
que mais no·m poscha valer,
 
 
sol qu’Ela·m denhes vezer
 
sol ma domna·m denh vezer
 
 
e mas paraulas entendre.
 
e mas paraulas entendre.
 
 
 
 
 
VI.
 
Eu sai be razon e chauza
V.
Qu’eu sai be razon e chauza
 
 
que posc’ a midons mostrar :
 
que posc a midons mostrar :
 
35
que nuls om no pot ni auza
 
que ges lonjamen non auza
 
 
enves Amor contrastar ;
 
aissi Amor contrastar,
 
 
car Amors vens tota chauza ;
 
mas Amors vens tota chauza,
 
 
e forsa·m de leis amar ;
 
que·m venquet de leis amar :
 
 
atretal se pot leis far
 
atretal se pot leis far
 
40
en una petita pauza !
 
en una petita pauza.
 
 
 
 
 
V.
 
Grans enois es e grans nauza
VI.
Ben es enois e grans nauza
 
 
tot jorn de merce clamar ;
 
de tostems merce clamar ;
 
 
mas l’amor qu’es en me clauza,
 
mas l’amors qu’es en me’n clauza,
 
 
no posc cobrir ni celar.
 
no·s pot cobrir ni celar.
 
45
las ! mos cors no dorm ni pauza
 
las ! mos cors no dorm ni pauza
 
 
ni pot en un loc estar,
 
ni pot en un loc estar,
 
 
ni eu no posc plus durar,
 
ni eu non o posc plus durar,
 
 
si·lh dolors no·m asoauza.
 
si·lh dolors no·m asoauza.
 
 
 
 
 
VII.
 
Domna, res no vos pot dire
 
Domna, nuls om no pot dire
 
50
lo bo cor ni·l fin talan
 
lo meu bo cor ni·l talan
 
 
qu’e·us ai, can be m’o cossire,
 
qu’eu ai, can de vos cossire,
 
 
c’anc re mais non amei tan.
 
c’anc re mais non amei tan. (-1)
 
 
tost m’agran mort li sospire,
 
mort m’agran li sospire,
 
 
domna, passat a un an,
 
domna, passat a un an,
 
55
no·m fos per un bel semblan,
 
(si) no fosso·lh bel semblan,
 
 
don si doblan mei dezire.
 
per que·m doblon mei dezire.
 
 
 
 
 
VIII.
 
No·n fatz mas gabar e rire,
 
No·n fatz mas gabar e rire,
 
 
domna, can eu re·us deman ;
 
domna, can re vos deman ;
 
 
e si vos amassetz tan,
 
mas si vos amassetz tan,
 
60
alres vos n’avengr’a dire.
 
alres vos n’avengr’a dire.
 
 
 
 
 
IX.
 
Ma chanson apren a dire,
 
 
 
 
Alegret ; e tu, Ferran,
 
 
 
 
porta la·m a mo Tristan,
 
 
 
 
que sap be gabar e rire.
 
 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI