Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Ricketts, Peter T. Les poésies de Guilhem de Montanhagol, troubadour provençal du XIIIe siècle. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1964.

Codi: 225,013 Autor: Guilhem de Montanhagol Gènere: Sirventes Número: XIII

 

Qui vol esser agradans e plazens

I
1
Qui vol esser agradans e plazens
   
a totz vuelha dir e far sa honors
   
a cadaun si co·l devers es lors,
   
e no sia autius ni reprendens,
 
5
ans ay’ab si mezur’et abstinensa,
   
e si’aitals en cor cum en parvensa,
   
quar atressi deu esser vergonhos
    del mal pessar cum del dir totz hom pros.
     
II
 
Quar anc non dec caber fals pessamens
 
10
en lial cor, ans tanh que·s vir alhors
   
e·l cambi tant que non hiesca clamors;
   
ni no·l vengua en cor nulhs fols talens,
   
qu’om non es pros qu’us fols volers lo vensa,
   
ni es razos de far desconoyssensa,
 
15
quar en totz faitz deu gardar totz hom bos,
    ans que·l fassa, si·l faitz li er dans o pros.
     
III
 
Res non es tan grazit entre las gens
   
cum mezura, quar als non es valors
   
mas qu’om valha segon qu’es sa ricors :
 
20
quar mezura non es mas solamens
   
so que de pauc e de trop tol falhensa ;
   
entr’aquestz dos la forma conoyssensa
   
e fai vertut d’aquestz vicis amdos
    tolhen los mals d’ambas las falhizos.
     
IV
25
Homes trob’om larcx e mal conoyssens
   
pero non es largueza mas folhors
   
qui dona si que no·l siegua lauzors.
   
Quar laus non es mas blasmes e nosens
   
quan az home da trop part sa valensa;
 
30
e qui·l da mens fai i mais de falhensa
   
quar sos dos pert e siec l’en mal ressos
    cel que gieta mezura de sos dos.
     
V
 
Quar ges no son egals totas las gens
   
per que·l savis honra mais los melhors.
 
35
Mas ar volon li ric fols cridadors,
   
don farion a cridar malamens
   
e a blasmar ab critz de vil tenensa ;
   
e quar li fol lauzon ses entendensa
   
so qu’ilh mal fan, lur lauzars lur par bos,
 
40
mas fols laus chai quar no·l soste razos.
     
VI
 
Hom deu esser vergonhos e sufrens,
   
si al segle vol pujar sa valors,
   
e, temen Dieu, creyssera sa ricors
   
ab lealtat et ab essenhamens
 
45
e trobara mezur’e conoyssensa
   
que·l faran far corteza captenensa
   
e laissar mal e far faitz valoros,
   
e enaissi aura pretz cabalos.
     
VII
 
Reys Castellas, vos tenetz tal tenensa
 
50
on totz lo mons troba totz temps valensa,
   
e vos, fazen ricx faitz e cars e bos,
    sabetz lo luec, senher, honrar e vos.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI