Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Squillacioti, Paolo. Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

Codi: 155,014 Autor: Folquet de Marselha Gènere: Canso Número: IV

 

Molt i fetz gran pechat Amors

 
 
Versione α
I
 
Molt i fetz gran pechat Amors,
 
 
quan li plac que·s meses en me,
 
 
car Merce no·i aduis ab se
 
 
ab que s’adousses ma dolors;
 
5
c’Amors pert so nom e·l desmen
 
 
et es Desamors planamen 
 
 
pois Merces no·i pot far socors;
 
 
a cui fora pretz et honors,
 
 
pois ill vol vensser totas res,
 
10
c’una vetz la vences Merces.
 
 
 
II
 
Si no·us venz, vencutz sui, Amors;
 
 
vencer no·us puosc mas ab Merce;
 
 
e s’entre tans mals n’ai un be, 
 
 
ja no·us er dans ni deshonors;
 
15
cuidatz vos que·us estia gen
 
 
car mi faitz plaigner tan soven?
 
 
anz en val meins vostra lauzors;
 
 
pero·l mals mi fora doussors,
 
 
sol l’aut ram a qu’era·m sui pres 
 
20
mi plejes, merceian, Merces.
 
 
 
III
 
Mas trop m’a adirat Amors
 
 
car ab Merce si desave;
 
 
pero·l mieills del mieills quez hom ve, 
 
 
midonz, que val mais que valors,
 
 25
en pot leu far acordamen,   
 
 
que major n’a faich per un cen: 
 
 
qui ve cum la neus e·il calors,
 
 
so es la blanquesa e·l colors, 
 
 
s’acordon en lieis, semblans es
 
 30
c’Amors s’i acort e Merces. 
 
 
 
 IV
 
Mas non pot esser, pois Amors
 
 
non o vol, ni midonz, so cre;
 
 
pero de midonz no sai re
 
 
c’anc tant no m’enfollic folors  
 
 35
qu’eu l’auses dir mon pessamen,
 
 
mas cor ai que·m cabdel ab sen,
 
 
ab l’ardimen que·m tol paors;
 
 
pero esperars fai las flors  
 
 
tornar fruig, e de midonz pes
 
 40
qu’esperan la venssa Merces.  
 
 
 
 V
 
Estiers non puosc durar, Amors,  
 
 
e non sai cossi s’esdeve
 
 
de mon cor, qu’en si·us a e·us te
 
 
que ren non cuig que n’aia aillors;   
 
 45
que, si be·us etz grans, eissamen
 
 
podetz en mi caber leumen
 
 
co·s devezis una grans tors  
 
 
en un pauc miraill, e·il largors  
 
 
es tant grans que, si vos plagues, 
 
 50
ancar neis i caubra Merces.  
 
 
 
 VI
 
Mal me sui gardatz per non-sen,
 
 
c’a mi eis m’a emblat Amors
 
 
ar qu’era estortz de sas dolors;
 
 
mas dir puosc qu’ieu eis me sui pres  
 
 55
pois que no·m val dreitz ni Merces.   
 
 
 
 VII
 
N’Azimans, lo vostre socors
 
 
e d’En Totztems volgr’ ieu aillors,   
 
 
mas d’aquest no vuoill sapchatz jes
 
 
c’a penas neis o sap Merces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione β
 I
 
Molt i fes gran pecat Amors,
 
 
pos li plac que·s mezes en me,
 
 
quar merce non aduis ab se 
 
 
ab que s’adousis ma dolors;   
 
 5
c’Amors pert son nom e·l desmen
 
 
et es Dezamors planamen
 
 
pos Merces no·i pot far secors;
 
 
per que·ill fora pretz e honors,  
 
 
pos ill vol vencer totas res,  
 
 10
c’una vetz la venques Merces.   
 
 
 
 II
 
S’ar no·us vens, vencutz soi, Amors; 
 
 
venser no·us puesc mas ab Merce; 
 
 
e s’entre tans mals n’ai un be,  
 
 
ja no·us er dans ni dezonors; 
 
 15
cuidatz vos donx que·us estei gen  
 
 
quar me faitz planher tan soven?
 
 
ans en val meins vostra valors
 
 
pero·l mals m’en fora dousors, 
 
 
si l’aut ram a cui me soi tes 
 
 20
me plegues, merceian, Merces.  
 
 
 
 III
 
Mas trop m’a azirat Amors
 
 
quant ab Merce se dezave;
 
 
pero·l meils del meils que hom ve,
 
 
midons, que val mais que valors, 
 
 25
en pot leu far acordamen,
 
 
quar mager n’a fait per un sen:
 
 
qui ve com la neus e·l calors,
 
 
so es la blanquez e·ill colors,
 
 
s’acordon en leis, semblans es
 
 30
c’Amors s’i acort ab Merces.  
 
 
 
 IV
 
Mas non pot esser, pos Amors
 
 
non ho vol, ni midonz, so cre;
 
 
pero de midons non sai re
 
 
c’anc tan no m’enfolit folors
 
 35
que l’auzes dir mon pensamen,  
 
 
mas cor ai que·m cabdel ab sen
 
 
mon ardimen que·m tol paors;  
 
 
pero, esperan, fai la flors 
 
 
tornar fruit, e d’amor som pes   
 
 40
qu’esperan la venques Merces.  
 
 
 
 V
 
Qu’estiers no·us puesc durar, Amors,  
 
 
e no sai consi s’esdeve  
 
 
de mon cor, qu’aissi·us a e·us te
 
 
que re nom par que n’ai’ aillors;
 
 45
quar si be·us es grans, eisamen 
 
 
podetz en me caber leumen
 
 
co·s devezis una grans tors
 
 
en un pauc miraill, e·il largors
 
 
es aitan grans que, si·us plagues,
 
 50
encar neus i caubra Merces. 
 
 
 
 VI
 
Mal me soi gardatz per no-sen,
 
 
quar mi eis m’a emblat Amors 
 
 
ara que reston de las flors
 
 
mas dir pot qu’ieu eis me soi pres
 
 55
pueis que no·m val dreitz ni Merces. 
 
 
 
 VII
 
N’Aziman, lo vostre secors 
 
 
e d’En Tostems vueill ben alhors, 
 
 
mas aiso no vueill sapchatz ges 
 
 
c’a penas neis o sap Merces. 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI