Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Bibliografia de l'edició
* Glossari

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Squillacioti, Paolo. Le poesie di Folchetto di Marsiglia. Pisa: Pacini, 1999.

Nuova edizione riveduta e aggiornata per il "Corpus des Troubadours", 2009.

Codi: 155,015 Autor: Folquet de Marselha Gènere: Chanson de croisade Número: XVIII

 

Oimais no·i conosc razo

I   Oimais no·i conosc razo
    ab que nos poscam cobrir,
    si ja Dieu volem servir,
    pois tant enquier nostre pro
  5 que son dan en volc sofrir:
    que·l Sepulcre perdet primieiramen
    et er sofre qu’Espaigna·s vai perden,
    per so car lai trobavam ochaiso
    mas sai sivals non temem mar ni ven;
  10 las! cum nos pot plus fort aver somos,
    si doncs no fos tornatz morir per nos.
     
II   De si mezeis nos fetz do
    quan venc nostres tortz delir,
    e fetz so sai agrazir
  15 quan si det per rezensso;
    doncs qui vol viven morir
    er don per Dieu sa vida e la presen,
    qu’el la donet e la rendet moren,
    c’atressi deu hom morir non sap co;
  20 ay! cum mal viu qui no·n a espaven!
    que·l nostre viures don em cobeitos
    sabem qu’es mals et aquel morir bos.
     
III   Aujatz en cal error so
    las gens ni que poirant dir!
  25 que·l cors, c’om non pot gandir
    de mort per aver que·i do,
    vol quecs gardar e blandir,
    e de l’arma non a nuill espaven
    que pot gardar de mort e de tormen:
  30 pens quecs de cor s’ieu dic vertat o no
    e pois aura d’anar meillor talen;
    e ja no·i gart paubreira nuills hom pros:
    sol que comens, que Dieus es piatos.
     
IV   Cor sivals pot aver bo:
  35 d’aitan poira s’en garnir
    que l’als pot Dieus tot complir
    e nostre reis d’Arago;
    qu’el non cre saubes faillir
    a nuill home que·i an ab cor valen,
  40 tant pauc vezem que faill’ a l’autra gen,
    non deu a Dieu jes far pejuraso
    qu’el l’onrara si·l serv honradamen,
    c’ojan, si·s vol, n’er coronatz sa jos
    o sus el cel: l’us no·il faill d’aquestz dos.
     
V 45 E ja non pretz fol resso
    lo reis castellans ni·s vir
    per perdre, qu’anz deu grazir
    a Dieu que·l mostra el somo
    qu’en lui si vol enantir;
  50 et autre esfortz ses Dieu torna e nien:
    c’aissi valra sos bos pretz per un cen
    si acoill Dieu oimais a compaigno;
    qu’el non vol ren mas reconoissemen:
    sol que vas Dieu non sia orgoillos,
  55 mout es sos pretz honratz et envejos.
     
VI   Vida e pretz c’om vol de folla gen
    on plus aut son cazon leugieiramen;
    bastiscam doncs en ferma peazo,
    el pretz que·s ten quan l’autre van cazen:
  60 que totz sos pretz, sos gaugz e sos laus fos
    en pensar fort quant a Dieus faich per nos.
     
VII   Bels Azimans, Dieus vezem que·us aten
    qu’enaissi·us vol gazaignar franchamen;
    qu’onrat vos ten tant que a mi sap bo;
  65 no·ill fassatz doncs camjar son bon talen,
    anz camjatz vos, que mais val per un dos
    c’om s’afraigna anz que forsatz chaia jos.
     
     
    Versione β
I   Hueimais no·i conosc razo
    ab que nos puescam cubrir,
    si ja Dieu volem servir,
    pos tant enquier nostre pro
  5 que son dan en volc sufrir:
    que·l Sepulcre perdet premeiramen
    et ar suefre qu’Espanha·s vai perden,
    per so quar lai trobavon ochaizos
    mas sai sivals no temem mar ni ven;
  10 las! com nos pot plus fort aver somos,
    si donx no fos tornatz murir per nos.
     
II   De si mezeis nos fes do
    quan venc nostres tortz delir,
    e fes so sai agrazir
  15 quan si·ns det per rezemso;
    donx qui vol viure ab morir
    e donx per Deu sa vida lai prezen,
    qu’el la donet e la rendet moren,
    c’atressi deu hom morir no sap co;
  20 ha! quan mal viu qui no·n a espaven!
    que·l nostre viure[s] don em cobeitos
    sabem qu’es mals et aquel morir bos.
     
III   Aujatz en cal error so
    las gens ni que poiran dir!
  25 que·l cors, c’om no pot gandir
    de mort per aver que·i do,
    vol quex gardar e blandir,
    del anar lay non a nuill espaven
    com pot gardar de mort e de turmen
  30 pens quex de cor s’eu dic ver ho no
    e pueis aura d’anar meillor talen;
    e ja no·i gart paubreira nuils hom pros:
    sol que comens, que Dieus es piatos.
     
IV   Pero sivals pot n’aver pro:
  35 d’aitan poira s’en garnir
    que l’ans pot Dieus totz complir
    e nostre reis d’Arago;
    qu’eu no cre saubes faillir
    a nuill [home] que·i an ab cor valen,
  40 tan pauc vezem que failla a l’autra gen,
    non deu ges far a Dieu pejurazo
    qu’el l’onrara si·l ser onradamen,
    c’onguan, si·s vol, er coronatz sa jos
    ho sus e·l sel: uns no·ill faill d’aquetz dos.
     
V 45 E non pretz fola razo
    lo reis castelans ni·s vir
    per perdre, ans deu grazir
    a Deu que·ill mostra e·l somo
    qu’en lui se vol enantir;
  50 et autr’ esfors ses Dieu torna en nien:
    c’aisi valra sos ric pretz per un sen
    si acueill Dieu hueimais per companho:
    qu’el no vol re mas reconoisemen:
    sol que vas nos no sia erguillos,
  55 molt er sos pretz onratz e cabalos.
     
VI   Vida e pres c’om vol de fola gen
    on plus aut son cazon leugeiramen;
    bastiscam donx en ferma peazo,
    el pretz qu’el te quan l’autre van cazen:
  60 que totz sos pretz, ses gaugz e sos laus fos
    en pensar fort tant ha Dieus fait per nos.
     
VII   Bels Azimans, Dieu vezem que·us aten
    que·us volria guazanhar franchamen;
    c’onrat vos te tan c’a mi sap bo;
  65 no·ill fasas donx camjar son bon talen,
    ans camjas vos, que mais val per un sen
    c’om s’afranha ans que forsatz caia jos.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI