Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

* Estudi introductori
* Glossari
* Observacions

* Davantal
* Bibliografia
* Testimonis
* Aparat crític
* Notes
* Traduccions
* Imatges

 

Appel, Carl. Bernart von Ventadorn, seine Lieder, mit Einleitung und Glossar. Halle a. S.: Verlag von Max Niemeyer, 1915.

Codi: 070,007 Autor: Bernart de Ventadorn Gènere: Canso Número: VII

 

Ara no vei luzir solelh

I
1
Ara no vei luzir solelh,
   
tan me son escurzit li rai ;
   
e ges per aisso no·m esmai,
   
     c’una clardatz me solelha
 
5
     d’amor, qu’ins el cor me raya ;
   
     e, can autra gens s’esmaya,
   
eu melhur enans que sordei,
         per que mos chans no sordeya.
     
II
 
Prat me semblon vert e vermelh
 
10
aissi com el doutz tems de mai ;
   
si·m te fin’ amors conhd’ e gai :
   
     neus m’es flors blanch’ e vermelha
   
     et iverns calenda maya,
   
     que·l genser e la plus gaya
 
15
m’a promes que s’amor m’autrei.
         s’anquer no la·m desantreya ?
     
III
 
Paor mi fan malvatz cosselh,
   
per que·l segles mor e dechai ;
   
c’aras s’ajoston li savai
 
20
     e l’us ab l’autre cosselha
   
     cossi fin’ amors dechaya.
   
     a ! mauvaza gens savaya,
   
qui vos ni vostre cosselh crei,
         Domnideu perd’ e descreya.
     
IV
25
D’aquestz mi rancur e·m corelh
    qu’ira me fan, dol et esglai
   
e pesa lor del joi qu’eu ai.
   
     e pois chascus s’en corelha
   
     de l’autrui joi ni s’esglaya,
 
30
     ja eu melhor dreih no·n aya.
   
c’ab sol deport venz’ e guerrei
         cel qui plus fort me guerreya.
     
V
 
Noih e jorn pes, cossir e velh,
   
planh e sospir; e pois m’apai.
 
35
on melhs m’estai, et eu peihz trai.
   
     mas us bos respeihz m’esvelha,
   
     don mos cossirers s’apaya.
   
     fols ! per que dic que mal traya ?
   
car aitan rich’ amor envei,
 
40
     pro n’ai de sola l’enveya !
     
VI
 
Ja ma domna no·s meravelh
   
si·lh quer que·m do s’amor ni·m bai.
   
contra la foudat qu’eu retrai,
   
     fara i genta meravelha
 
45
     s’ilh ja m’acola ni·m baya.
   
     Deus ! s’er ja c’om me retraya
   
(„a ! cal vos vi e cal vos vei !“)
         per benanansa que·m veya ?
     
VII
 
Fin’ Amor, ab vos m’aparelh ;
 
50
pero no·s cove ni s’eschai,
   
mas car per vostra merce·us plai
   
     (Deus cuit que m’o aparelha !),
         c’aitan fin’ amors m’eschaya.
   
     ai, domna, per merce·us playa
 
55
c’ayatz de vostr’ amic mercei,
         pus aitan gen vos merceya !
     
VIII
 
Bernartz clama sidons mercei,
         vas cui tan gen se merceya.
     
IX
 
E si eu en breu no la vei,
 
60
     non crei que lonjas la veya.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI